छत्रपती

[एक आठवण शिवरायांची][bsummary]

किल्ले

[गड किल्ले][bigposts]

रणझुंजार मावळे

[वीर मावळे][twocolumns]

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तिसरा डोळा


pinarest.com

   ज्यांच्या बद्दल थोडस सांगायचे झाले तर अंगावर स्फुरण आल्याशिवाय राहणार  नाही.


             छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गुप्तहेर खात्याचे ते प्रमुख होते. फकीर,कोळी,वासुदेव भिकारी,संत अगदी कुठलेही वेषांतर करण्यास ते तरबेज होते. शत्रूच्या देशात राहून जशास तशी राहणीमान, बोलीभाषा बोलण्यात ते निपुण होते.

दिल्लीचा बादशहा आणि विजापूरचा आदिलशा यांच्या दरबारात वेषांतर करून ते फिरत  असत.जराशी शंका आली तरी शत्रूचा माणूस ठरवून मृत्यू दंड देणाऱ्या सुलतानांची भेदक नजर कधीहि बहिर्जींचा  ठाव घेवू शकली नाही. यातच बहिर्जींचे असामन्य कर्तुत्व समावले आहे.                               

त्यापूर्वी   त्या ठिकाणची सर्व माहिती बहिर्जी व त्यांचे सहकारी महाराजापर्यंत पोहचवत असत. चुकीची माहिती देणार्यास कडेलोट हा पर्याय नाईकांनी ठेवला होता. त्यांनी गुप्तहेर खात्याची  एक सांकेतिक भाषा तयार केली होती ती भाषा फक्त बहिर्जींच्या गुप्तहेरांना कळत.त्यात वेगवेगळे पक्ष्यांचे आवाज व इतर आवाज असत. कुठलाही संदेश एकमेकापर्यंत सांकेतिक भाषेत दिला जाई.

pinarest.com
 कुठल्याही घटनेचा ते खूप बारकाईने विचार करीत. शत्रूचे गुप्तहेर कोण? ते काय करतात? ह्यांची देखील माहिती ते ठेवत. तसेच त्यांच्याकडे एखादी अफवा पसरवायची असल्यास किंवा शत्रूला चुकीची माहिती पुरवायची असल्यास ते काम ते चतुराईने करीत. फक्त शत्रूच्याच प्रदेशाची नाही तर महाराजांच्या स्वराज्याची देखील पूर्ण माहिती ते ठेवत.

शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातील प्रत्येक घटनेत गुप्तहेर म्हणून त्यांचा सहभाग असायचा. त्यात अफजलखानाचा वध, पन्हाळ्यावरून सुटका, शाहिस्तेखानाची बोटे तोडणे, पुरंदरचा वेढा, किंवा सुरतेची  लुट असो, अशा प्रत्येक प्रसंगात बहिर्जी नाईक महाराजांचे अर्धे काम पूर्ण करत असत. ह्या प्रत्येक घटनेत नाईकांनी शत्रूची इत्यंभूत माहिती महाराजांना दिली होती. महाराज बहिर्जींनी दिलेल्या सल्ल्यांचा विचार करून पाऊल टाकत. 


youtube.com

youtube.com